Velkommen Til Flakkebjerg Herreds Biavlerforening.

Obs. For at holde vores forside forholdsvis overskulig så finder du de sensent nyheder under seneste nyt i top menuen

Flakkebjerg Herreds Biavlerforening

Er den lokale biavlerforening i Næstved kommune. Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til bier og biavl.

Det sker ved at vi holder hygge aftener med foredrag og vedligeholdelse af materiel til skolebigården, kurser og ved teoretisk og praktisk vejledning i biavl.

Vi afholder et årligt teoretisk kursus for nye biavlere i marts/april og et praktisk kursus i foreningens bigård på Fuirendal Gods, Fyrendalvej 14, Sandved (Omme bag Fyrendal Kirke). Det er hver fjortende dag kl. 19:00 fra midten af april til midten af september.

Alle er velkomne til at komme i bigården på mødeaftenerne. Her har du mulighed for at se nærmere på bierne - for at se om biavl er noget for dig.

 

BIAVL:
Skolebigården er stedet hvor potentielle biavlere mødes, for at lære hvordan de gør. Men også personer, der overvejer lidt hobbyavl, kigger forbi, for at høre mere om hvordan det skal gøres.

Jeg er nysgerrig, jeg overvejer om jeg skal have et par bistader i baghaven, siger Jan Williams fra Sorø, der besøger en bigård for første gang.

Det er jo hyggeligt at have dem, og så har jeg læst et sted, at der mangler bier til at bestøve blomster. Og så er der jo selvfølgeligt muligheden for at lave sin egen honning, siger han med et smil.

Til Toppen.

Kommende Aktiviteter.

Den 19 april. Vores nye medlemmer intruduseres til skolebigården og instruktøerne. Ønsker du at være med til at instruere begynderne i det at passe bier så kom endelig og vær med.

 Den 2 maj.

Eftersyn af bifamilierne
Bi familierne bør nu være i en god udvikling og de fleste familier skal have yderligere 1 kasse på, så de kommer til at stå på 2. kasser.
Er der ikke sket en udvikling siden sidste gang der blev set til familien skal årsagen forsøges fastslået.
Materiel der skal anvendes
1: Tændt røgpuster
2: Stadekniv
3: 2 bøjler til ophængning af tavler
4: Magasin med 6 jomfrutavler og 4 kunsttavler
I bigården
Taget tages af stadet og der pustes en lille smule røg ud over dækpladen inden den fjernes forsigtigt, så der er frit udsyn til familien. Bistyrken bedømmes ved at se hvor mange tavlegader familien fylder, og den skulle gerne fylde hele stadet.
Fylder bi familien hele stadet placeres det medbragte magasin oven på det nederst. Dækpladen placeres og stadet lukkes med taget.
Husk at placere det nye magasin med siden mod jorden eller på taget.
Er der ikke sket en udvikling af bi familien, så skal årsagen forsøges fastslået. Tavlerne tages op fra den side der er længst væk fra familien. Yngellejet gennemgås for sygdomstegn. (hullet yngelleje, kalkyngel, sækyngel, dårlig dronning, varroamider eller bipest). Konstateres det at bierne er syge, skal de behandles efter de retningslinjer for de enkelte sygdomme.
Skyldes den dårlig udvikling en dårlig dronning skal det overvejes om det er værd at holde liv i familien, eller om dronningen skal slås ihjel og familien forenes med en anden måske mindre familie, med avispapirsmetoden.
Yderligere undervisning:
Der tales om vigtigheden af at give bierne plads, så der har mulighed for at yngle på så mange tavler som muligt. 

 

 

 

Facebook

Vi er også at finde på Facebook så kik forbi og vær medKan li'

Ønsker du selv at være med til at gøre vores facebook side mere levnede og spændene så kan du blive gjordt til med administrator og dermed kunne sætte dit preg på siden.

 

Vi heder selfølgelig Flakkebjerg Herreds Biavlerforening. Hvis du ikke allerede skulle have gættet detVild

  • Annoncør

    Biavler Nicki Toftum
    Salg af Dronninger Og bifamilier. (nm)

  • Få din reklame her:

    Ønsker du at reklamere på vores hjemmeside så kontakt os via vores kontakt tide.