Kommende aktiviteter.

SkolebigårdenTirsdag den 31. maj 2022 kl 19 mødes vi igen i skolebigården.
Vi skal forberede lørdagens slyngning og se hvorledes det går med vore 'forsøg' (herunder få en status på hvor meget pollen vi har høstet gennem de sidste 14 dage).

På lørdag den 4. juni 20
22 kl. 9,00 mødes vi i skolebigården til slyngning af forårshonning.
Der vil være salg af den slyngede honning til 25 kr per kg efter følgende prioriteringsrækkefølge:
  • De der deltager i slyngningen har førstevalg (husk spand(e) til at have honningen i)
  • Er der noget til overs går det til medlemmer der har bestilt men som ikke deltager i slyngearbejdet - aflever emballage på forhånd tirsdag aften eller lørdag morgen med markering af ønsket mængde
  • Er der derefter noget til overs sælges det til folk udenfor foreningen.
Foreningen sørger for forplejning til morgen og frokost på slyngedagen

 

 

Flakkebjerg Herreds Biavlerforening er en lokal biavler forening i Næstved Kommune.
Foreningens hovedformål er at udbrede kendskabet til honningbier. Vi har mange varierende aktiviteter omkring biavl,  undervisning af nye biavlere og erfaringsudveksling mellem erfarne biavlere er en vigtig del heraf.
Foreningen består af ca. 100 medlemmer såvel unge som ældre, kvinder og mænd, i de senere år har nogle børn også fundet biavl interessant.
I sommerhalvåret mødes vi hver 2. tirsdag i vores skolebigård, hvor vi passer foreningens bifamilier. Vi starter kl. 19.00 med en briefing om det, der skal gøres hos bierne. Herefter tager vores undervisere årets nye biavlere med til bifamilierne, hvor alle får mulighed for selv at prøve dagens gøremål. Dette foregår i små grupper. Når vi er færdige i bierne, er der kaffe og oftest kage i klubhuset. Her snakker vi om, hvad vi så i bierne, egne erfaringer og aktuelle biavls arrangementer. Vi er ca. 25-30 medlemmer på en mødeaften.

I vinterhalvåret holder vi møder på den lokale skole. Aktiviteterne er mange og alsidige. Vi afholder foredrag, oplæg og undervisning af forskere, konsulenter og aktuelle foredragsholdere. Emnerne er mange og kan f.eks. være podning af frugttræer, mad med honning, nyt fra Danmarks Biavlerforening, honning bedømmelse og mange andre emner der knytter sig til biavl 

Begynderkurserne er en vigtig del af vores aktiviteter. Undervisningen foregår sideløbende med vinterens møder. Der afholdes 5 teoretiske aftener med undervisning i det at holde bier, så deltagerne får grundlæggende viden og  bliver klædt på til at arbejde med bierne den efterfølgende sommer.

Kunne du tænke dig at holde bier, så er du meget velkommen i vores forening. Du kan her på siden finde datoerne på vores møder og se starten for næste begynder kursus. Du er også velkommen til at ringe eller maile til vores bestyrelsesmedlemmer, som med glæde vil fortælle dig meget mere om vores forening og biavl.