Kommende aktiviteter.

Møde i skolebigården tirsdag den 21. september kl. 1900.

Skal vi mødes og kontrolveje bierne for sidste gang i år.
Under kaffen vil vi evaluere årets teoretiske begynderkursus samt aktiviteterne i skolebigården. Vi vil også gerne høre hvilke emner der er interess for i fobindelse med vinterens aftenmøder på skolen.
Kom glad med ris, ros og forslag.


Lørdag den 2. oktober 2021 kl. 10-13 

Er der fælles æblemostnings-dag hos Susanne.

Medbring egne æbler og få dem presset til most.

Tilmelding senest 24. september

 

 

Lørdag den 30. oktober 2021 kl. 10:00 

Kan du 'Lære at lave dine egne cremer og sæber, der passer til din hud, og som ikke indeholder fyldstoffer, unødvendige tilsætningsstoffer, kemikalier eller pesticider. Alle produkter er lavet med udgangspunkt i honningbiernes produkter og koldpressede planteolier.
Der er teori de første 2 timer, derefter en spise-pause. De sidste to timer er vi sammen to og to om at lave forskellige cremer mv.
Foreningen betaler underviseren, men der vil være et deltagergebyr til materialer m.v. på 100 kr. per persom.
Der er et begrænset deltagerantal, så meld dig til hurtigt, hvis du vil sikre dig en plads :-)
Tilmeldingsfristen er fredag den 1. oktober 2021.

Flakkebjerg Herreds Biavlerforening er en lokal biavler forening i Næstved Kommune.
Foreningens hovedformål er at udbrede kendskabet til honningbier. Vi har mange varierende aktiviteter omkring biavl,  undervisning af nye biavlere og erfaringsudveksling mellem erfarne biavlere er en vigtig del heraf.
Foreningen består af ca. 100 medlemmer såvel unge som ældre, kvinder og mænd, i de senere år har nogle børn også fundet biavl interessant.
I sommerhalvåret mødes vi hver 2. tirsdag i vores skolebigård, hvor vi passer foreningens bifamilier. Vi starter kl. 19.00 med en briefing om det, der skal gøres hos bierne. Herefter tager vores undervisere årets nye biavlere med til bifamilierne, hvor alle får mulighed for selv at prøve dagens gøremål. Dette foregår i små grupper. Når vi er færdige i bierne, er der kaffe og oftest kage i klubhuset. Her snakker vi om, hvad vi så i bierne, egne erfaringer og aktuelle biavls arrangementer. Vi er ca. 25-30 medlemmer på en mødeaften.

I vinterhalvåret holder vi møder på den lokale skole. Aktiviteterne er mange og alsidige. Vi afholder foredrag, oplæg og undervisning af forskere, konsulenter og aktuelle foredragsholdere. Emnerne er mange og kan f.eks. være podning af frugttræer, mad med honning, nyt fra Danmarks Biavlerforening, honning bedømmelse og mange andre emner der knytter sig til biavl 

Begynderkurserne er en vigtig del af vores aktiviteter. Undervisningen foregår sideløbende med vinterens møder. Der afholdes 5 teoretiske aftener med undervisning i det at holde bier, så deltagerne får grundlæggende viden og  bliver klædt på til at arbejde med bierne den efterfølgende sommer.

Kunne du tænke dig at holde bier, så er du meget velkommen i vores forening. Du kan her på siden finde datoerne på vores møder og se starten for næste begynder kursus. Du er også velkommen til at ringe eller maile til vores bestyrelsesmedlemmer, som med glæde vil fortælle dig meget mere om vores forening og biavl.