Udlån af slynge

Billedet er af en tilfældig slynge og ikke den aktuelle.

Foreningen har en ældre 4 solds slynge med motor der udlejes til foreningens medlemmer.

Slyngen kan lejes for 50 kr. pr døgn, som anvendes til vedligeholdelse af slyngen, så den fortsat er i brugbar stand.

Slyngen kan lejes af alle foreningens medlemmer, og det gøres via webshop. Husk at skrive i kommentarfeltet hvilken dag slyngen ønskes lejet. 

Siden her vil så blive opdateret med dato, lejer og telefonnummer.

Det forudsættes selvfølgelig at slyngen leveres tilbage i samme stand som den blev modtaget.

Den rengøres kun med vand (ingen brug af rengøringsmidler).

Skulle den gå i stykker kontaktes formanden eller næstformanden, og de tager så stilling til om der skal indkøbes reservedele i Bihuset.

Forvolder man selv skade på slyngen f.eks. under transport, så skal man også selv betale for reparationen.

 

Slyngen er udlejet på følgene datoer:

Dato.                                Udlejet til.                                              Tlf. til lejer.

25. august 2021              Charlotte Jensen.                                  29659444 

13. august 2021              Ursula Fiedler                                         53299297

15. august 2021               Maria Hansen                                         25363764

 

Udlån af presser.

 

Honningpresseren kan lejes af alle foreningens medlemmer. Den afhentes i skolebigården, hvor den også stilles tilbage efter brug.

Presseren kan lejes  via webshop. Husk at skrive i kommentarfeltet hvilken dag presseren ønskes lejet.

Husk at rengør den efter brug, så den igen kan bruges af andre.

Forvoldes der skade på udstyret, så skal man selvfølgelig selv betale omkostningen til repatation.

Presseren er udlejet på følgene datoer:

Dato.                                Udlejet til.                                              Tlf. til lejer.

30. Juli 2021                   Susanne Hansen                                         21733990

8. august 2021                 Lene I. Nielsen.                                         20673224

5., 6. og 7. august         Jakob Grandjean.                                        40263349