Slynge Listen.

Billedet er af en tilfældig slynge og ikke den aktuelle.

Da vi i foreningen råder over en 4 solgts slynge af ældre dato, men i brugbar stand. Har bestyrelsen besluttet at udleje den på dags basis til foreningens medlemmer. Slyngen kan lejes for et symbolsk beløb 50 kr. pr. døgn, som vil blive brugt til velligeholds af slyngen samt eventuelt indkøb af tilbehør som skralle bakke/gaffel. Dette tilbud er tiltænkt foreningens nyere medlemmer, for at hjælpe dem godt igang med deres biavl. For at så mange så muligt kan gøre brug af dette tilbud kan slyngen kun lejes 1 døgn af gangen og maks 2 gange på en sæson af samme medlem.

Tilmelding skal ske via vores Webshop og de tilmeldte medlemmer kommer til at stå på denne side med navn og telefonnummer samt dato. Husk at anføre hvilke dato du ønsker at leje slyngen i komentar fæltet.  Bestillingen er først gennemført når de 50 kr står på foreningens konto og du vil her efter blive skrevet på. Så foreningens andre medlemmer kan se hvilke datoer slyngen er ledig. Det er så op til medlemmerne på listen at aftale hvornår og hvordan slyngen vidre gives. Det forventes selvfølgelig at slyngen rengøres efter brug. Skulle noget gå i stykker kontaktes formanden Bent straks så der kan iværksættes en rep. Får man forvldt skade på slyngen Skal man selv indkøbe og udskifte den beskadiget del. Reservedele til slungen kan købe i Bihuset Tappernøje. Sørg for at kontrolere at slyngen er som den skal være både ved overtagelse og overdragelse. 

Slyngen er ledig alle de datoer der ikke står her under.

Dato.                                Udlejet til.                                              Tlf. til lejer.

28/7                          Martin Bukh Jensen (Slagelse)                             26214670

31/7                          Ole Rosendahl (Korsør)                                       20285416

 6/8                           Ursula Fiedler (Skælskør)                                    53299297

20/8                          Børge Andersen (Næstved)                                  21621982