Foreningsmøder 2023

Vintermøder 2023

 7. januar kl. 1000 i skolebigården: Nytårskur og oxalsyrebehandling

31. januar kl. 1900 Lille Næstved Skole: Generalforsamling - dagsorden ifølge vedtægterne.

21. februar kl. 1900 Lille Næstved Skole: Temamøde (indhold oplyses senere)


14. marts kl. 1900 Lille Næstved Skole : Temamøde om biernes sygdomme

 Skolens adresse er:

Ll. Næstved skolen, afd. Sandved, Grønbrovej 1A, 4262 Sandved.

 

Begynder kursus 2023

Der starter begynder kursus den 21. marts.

 

Skolebigården 2023 

 4. april:           Åbning af skolebigården herunder klargøring af materiel,                                                                                          oprydning/rengøring af lokaler, trimning af området om                                                                                              bistaderne og huset.

2. maj:            Eftersyn af familier

16. maj:            Eftersyn af familier

 

30. maj:           Eftersyn af familier og klargøring til slyngning

 

 3. juni:            Kl. 9:00, slynges forårshonning, Se opslag i skolebigården,

                         eller foreningens hjemmeside

13. juni:         Skolebigård


20. juni:          Småfamilier / Dr. under gitter   (vinterleje)

27. juni:         Kontrol af småfamilier 


18. juli:             Bestyrelsen ser til bierne kl. 1000. Som noget nyt i år der der ikke skolebigård i juli. 


 1. august:         Forberedelse til slyngning

 5.august:          Kl. 9:00 slyngning af den sidste honning, første fodring og varroabehandling.

 8. august           Begynderkursus: Biåret efterår og vinter

15. august         Skift af dronninger og varroabehandling

22. august:       Kontrol af skiftede dronninger og fodring.

5. september:  Evt. kontrol af dronninger, fodring

12. september:  Kontrolvejning af foder mængde i familierne og slut fodring.

 

10. oktober Temamøde

14. november Temamøde

 

Skolebigården 2024

 

6. januar kl. 1000   Nytårskur og oxalsyrebehandling.

 

18. april:          Eftersyn af familier. Skal vi prøve med varroabehandling uden kemi i nogle familier?

Del siden