Droneyngelfjernelse

Flere Fordele

I bifamilier, hvor der fortages droneyngelfjernelse, vil der være 3-4 gange færre mider end i bifamilier, hvor der ikke foretages droneyngelfjernelse. Droneyngelfjernelse hæmmer samtidig sværmlyst, og metoden påvirker ikke honningudbyttet negativt.

Varroamiderne foretrækker droneyngel.

Der er undersøgelser, som viser at der går 8-10 gange flere mider ind i droneyngel, for hver gang der går 1 mide ind i arbejderyngel, hvis miderne selv har valgt.

Miderne får længere tid til at få deres afkom udviklet i droneyngelen. I arbejderyngel kan hver hun kun få 1 kønsmoden datter pr. yngelcyklus, hvorimod den i droneyngel får næsten 3 kønsmodne døtre i gennemsnit. Det betyder også at går man i gang med droneyngelfjernelse, så skal droneyngelen fjernes, når den er forseglet. Ellers får man en meget kraftig opformering af mider.

Droneyngelfjernelse kan gennemføres på mange måder. Vi har begrænset os til enkelte metoder.

Lad bierne bygge.

Droneyngelfjerning virker bedst, når bierne selv får lov til at bygge tavlerne ud. Tyske undersøgelser har vist, at der kom flere mider i cellerne, som bierne skulle bygge færdig end såframt bilarverne lå i fuldt udbyggede celler. En af grundene til at der kommer flere mider i droneyngel kan være, at arbejderbierne færdes mere omkring droneyngel end omkring arbejderyngel. Droneyngel skal have mere foder, og der vil også være livlig aktivitet af bier ved udbygningen af tavlen. Miderne transpoteres rundt i bistadet med arbejderbierne. Når de færdes mere omkring droneyngelen end ved arbejderyngel er chancen for at miderne finder droneyngelen større.

Dronetavlen skal sidde inde i yngellejet

Det er også undersøgt i Tyskland. Der var mange flere mider i dronetavler, som sad inde i yngellejet end i dronetavler, som sad i kanten af yngellejet. I foråret, hvor der laves droneyngel, skulle der gerne være så meget gang i bifamilierne, så den ramme, man sætter i kanten af yngellejet meget hurtigt komme ind i yngellejet, fordi bifamilien udvikler sig kraftigt.

Droneyngelfjernelse virker

Danske biavler har erfaring for, at dronetavlen virker. Prøv at knække dronetavler i bifamilier med mange mider. Prøv så at knække tavler med arbejderyngel fra samme familie, her finder man oftest ingen mider. I Tyskland har man lavet undersøgelser, der viser at hver mide, som er i bifamilien om foråret, kam give 50-100 mider i afteråret. Det vil sige at man for hver mide, der fjernes i foråret har 50-100 mider færre i efteråret. Alt i alt var der i praksis 3-4 gange flere mider om afteråret i de bifamilier, der ikke havde fået fjernet droneyngel. Droneyngelfjernelsen holder midetrykket lavere i træksæsonen og udskyder det tidspunkt, hvor bestanden af varroamider bliver kritisk.

Sådan bruges dronetavlen

Først skal du beslutte om du vil se til dine bier hver uge eller kun hver 10. dag. For erhvervsbiavlere er tilsyn hver 10. dag som regl rutine, mens hobbybiavlere ofte med fordel kan fastsætte en fast ugedag til tilsyn. Hobbybiavleren kan med fordel fjerne droneyngel så længe bierne vil lave droner. Det passer ind i arbejdsrytmen, og nedsætter risikoen for svermning. Erhvervsbiavleren kan af tidsmæssige årsager være nødsaget til at stoppe med fratagningen på et tidligere tidspunkt. Eventuelt kan han sætte en tom ramme til bierne ved det første eftersyn, og så fjerne den når den er udbygget og droneynglen er forseglet.

Sådan gør du: to-delt ramme.

Tilsyn hver 10 dag.

1. Den tomme ramme tilsættes. Sættes ind til eller ind i yngellejet.

2. Ved første tilsyn skæres 1 sektion ud af rammen.

3. Ved efterfølgene tilsyn (hver 10. dag) skæres den fuldt forseglede sektion ud.

4. Arbejdet fortsætter så længe bierne vil bygge dronetavler.

5. Det er vigtigt at overholde tidsintervallerne og få skåret ud hver gang. Bliver man blodt nogle dage forsinket, kan den ældste droneyngel begynde at kryde ud.

Sådan gør du: Tre-delt ramme.

Tilsyn hver 7. dag (fast ugedag)

1. Den tomme ramme tilsættes. Tilsættes ind til eller ind i yngellejet.

2. Ved første eftersyn skæres sektion 2 og 3 ud.

3. Ved andet tilsyn skæres sektion 3 ud.

4. Ved tredje tilsyn skæres sektion 1 ud. Denne sektion indeholder forsejlet yngel.

5. Ved følgene tilsyn skæres den sektion ud som indeholder forseglet yngel.

6. Det er vigtigt at overholde tidsintervallerne og få skåret ud hver gang. Bliver man blodt nogle dage forsinket, kan den ældste droneyngel begynde at kryde ud.

to-delt dronetavle

Tre-delt dronetavle

Brug af dronetavle.

Her viser Flemming Vejsnæs hvorledes du bruger din drone tavle i bifamilien.

Del siden