Foreningsmøder 2020

 

Vintermøder 2020 

 

3. marts kl 1900 på skolen i Snadved. Biernes produkter og honningbedømmelse. Husk at tage et af dine egne glas honning med, og få den bedømt at dine kolleger.

14. marts kl. 1000 i skolebigården. Udvintring i praksis. Vi kigger på hvad der skal være opmærksomhed på her tidligt på foråret.

17. marts kl. 19.00 - Besøg hos DBF i Sorø - nyeste aktiviteter i DBF bl.a.  pollen/propolis forsøg, honning test, behovsstyret varroabehandling  

31. marts: Sensorik. Mikkel Jørgensen fra Møn-Langebæk BF vil fortælle om sensorik (hvordan beskriver man honnings smag) 

4. april: Podekursus. Vi gentager sidste års succes og Susanne vil igen i år lære os at                           pode frugttræer. Tilmelding med ønske om hvor mange træer man ønsker at pode                 nødvendig af hensyn til planlægningen. Egenbetaling af af grundstammer skal                       påregnes.

 

 Møderne starter kl. 19:00,

Hvor ikke andet er nævnt på,

Ll. Næstved skolen, afd. Sandved, Grønbrovej 1A, 4262 Sandved.

 

 

Begynder kursus 2020

Der starter begynder kursus den 4. marts, kender i nogen der gerne vil lære om bier, kan de kontakte Frank Toftum el. Ann Frost, for nærmer oplysninger.

 

Skolebigården 2020 

 14. marts:         Udvintringskursus i bigården kl. 1000. Frank Toftum fortæller om hvad vi                                                      gør for at udvintre vores bier bedst. Vi ser også til bierne i                                                                                         skolebigården

 14. april:           Åbning af skolebigården herunder klargøring af materiel,                                                                                         oprydning/rengøring af lokaler, trimning af området om                                                                                               bistaderne og huset.

 

28. april:           eftersyn af familier

 

12. maj:            eftersyn af familier

 

16. maj:            besøgsbigård kl. 1000 - 1400

 

26. maj:            eftersyn af familier

 

 1. juni:             kl. 9:00, slynges forårshonning, Se opslag i skolebigården, eller foreningens

                               hjemmeside

 

9.juni:               Honningbehandling - lær at røre din honning

 

 24. juni:           eftersyn af familier / Dr. under gitter  Bemærk dette er en onsdag

 

  30. juni:          laver vi småfamilier

 

  7. juli:             eftersyn af familier og småfamilier

 

18. juli:             besøgsbigaard kl. 1000 - 1400

 

21. juli:             eftersyn af familier og småfamilier

 

 4. august:         forberedelse til slyngning

 

  8.august:         Kl. 9:00 slyngning af den sidste honning og første fodring.

 

11. august:        Varroabehandling og teori om dronningeskift.

 

18. august         skift af dronninger 

 

25. august:       kontrol af skiftede dronninger, varroabehandling og fodring.

  

  1. september: evt. kontrol af dronninger, fodring

 

8. september:  kontrolvejning af foder mængde i familierne og slut fodring.

 

15. september: Mjødproduktion i skolebigården

 

7. november:   Støbning af lys og bee wraps. AFLYST

 

Skolebigården 2021

 

2. januar kl. 1000   Nytårskur og oxalsyrebehandling.