FHBF Kalender 2022

Mødekalender 2022

Foreningsmøder 2022

 

Vintermøder 2022

 1. marts kl. 1900 på skolen i Sandved. virussgdomme i bifamilien

19. marts kl. 1000 i skolebigården. Temamøde om udvintring

2. april kl. 1000 hos Susanne. Lær at pode dit eget æbletræ

 

 Møderne starter kl. 19:00,

Hvor ikke andet er nævnt på,

Ll. Næstved skolen, afd. Sandved, Grønbrovej 1A, 4262 Sandved.

 

 

Begynder kursus 2022

Der starter begynder kursus den 9 marts.

 

Skolebigården 2022 

 5. april:           Åbning af skolebigården herunder klargøring af materiel,                                                                                         oprydning/rengøring af lokaler, trimning af området om                                                                                               bistaderne og huset.

 

19. april:           Eftersyn af familier. Det er bestyrelsens plan, at der i år skal afsættes                                                      nogle familier til f.eks. indsamling af pollen og propolis.

 

3. maj:            Eftersyn af familier

 

17. maj:            Eftersyn af familier

 

31. maj:           Eftersyn af familier og klargøring til slyngning

 

 4. juni:            Kl. 9:00, slynges forårshonning, Se opslag i skolebigården,

                         eller foreningens hjemmeside

 

 11. juni:          Åbent hus på forsøgscenter Flakkebjerg fra. kl. 1000 - 1500

                         Tilmelding her: 

                          https://www.conferencemanager.dk/aabenthus-biavl/conference

 21. juni:           Eftersyn af familier / Dr. under gitter   (vinterleje)

 

  28. juni:          Laver vi småfamilier

 

16. juli:             Bestyrelsen ser til bierne kl. 1000. Som noget nyt i år der der ikke skolebigård i juli. 

 

 2. august:         Forberedelse til slyngning

 

 6.august:          Kl. 9:00 slyngning af den sidste honning, første fodring og varroabehandling.

 

16. august         Skift af dronninger og varroabehandling

 

23. august:       Kontrol af skiftede dronninger og fodring.

  

6. september:  Evt. kontrol af dronninger, fodring

 

20. september:  Kontrolvejning af foder mængde i familierne og slut fodring.

 

11. oktober:      Temamøde

15. november:   Temamøde

 

 

Skolebigården 2023

 

1. januar kl. 1000   Nytårskur og oxalsyrebehandling.